Voorwaarden

Bij bestellen via de webshop wordt het verschuldigde bedrag direct afgerekend via iDEAL.

Bij de overige manieren van bestellen worden de gewenste artikelen door Concreet Onderwijsproducten aan de besteller in rekening gebracht. De verschuldigde bedragen moeten binnen 30 dagen worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL31 ABNA 0514663863 t.n.v. Concreet Onderwijsproducten (BIC: ABNANL2A) onder vermelding van het factuurnummer. Particulieren worden gevraagd eerst het verschuldigde bedrag over te maken voordat de artikelen worden verstuurd. 

De in de webshop vermelde prijzen, zijn inclusief BTW. De genoemde prijzen van artikelen zijn exclusief 6% BTW. De prijzen van een aantal leermiddelen, zoals de digitale beroepstaken in Bouwinfranet zijn exclusief 21% BTW. Achter de prijs van het leermiddel wordt het BTW percentage genoemd.

Tussentijdse prijswijzigingen zijn voorbehouden.

De bij Concreet Onderwijsproducten bestelde artikelen zullen, voor zover mogelijk, binnen 6 werkdagen na ontvangst van de bestelling worden verzonden. In de periode rond de aanvang van een schooljaar kan de levertijd langer zijn dan normaal.

Bij de leveranties wordt een pakbon meegezonden. Controleer deze zorgvuldig met de aan u geleverde artikelen. Na 8 dagen kunt u Concreet Onderwijsproducten niet meer verantwoordelijk stellen voor foutief geleverde artikelen.

Eenmaal bestelde en verzonden artikelen worden niet teruggenomen.

Reclameringen naar aanleiding van beschadigde of fout geleverde artikelen moeten binnen 8 dagen na aflevering van de goederen aan de afdeling Klantsupport van Concreet Onderwijsproducten bekend zijn gemaakt. Neem hiervoor altijd eerst contact op via info@concreetonderwijsproducten.nl. Zonder begeleidende pakbon en motivatie worden reclameringen niet in behandeling genomen.